Thời sự - Sự kiện

Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long tại hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền (DVCQ) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 do Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh phối hợp tổ chức chiều 25-1.

Đồng chủ trì hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang; đại diện UBND và ban dân vận các huyện, thị xã, thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác DVCQ ghi nhận: Năm 2023, việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về công tác DVCQ được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả.

Ban dân vận và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung đã ký kết về công tác DVCQ năm 2023; tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thông qua chương trình phối hợp, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được quan tâm, phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng vì Nhân dân phục vụ, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác DVCQ năm 2023, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Đình Tiến cho biết: Năm 2023, 100% sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận; 100% UBND cấp huyện phối hợp với ban dân vận cùng cấp xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Qua đó, phương thức lãnh đạo của chính quyền các cấp được đổi mới, ý thức làm việc của đa số cán bộ, công chức, viên chức đã gắn chặt với công tác dân vận.

Năng lực quản lý, điều hành của từng cấp chính quyền được cải thiện gắn với bộ tiêu chí đánh giá PCI, Par Index, SIPAS, PAPI, DTI; tăng cường công tác kiểm tra, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công khai, minh bạch những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2024. Ảnh: P.L

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải đại diện 2 đơn vị ký kết phối hợp công tác dân vận chính quyền năm 2024. Ảnh: P.L

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.627 mô hình, điển hình trên các lĩnh vực, trong đó có 1.366 mô hình, điển hình được công nhận (gồm 1.004 tập thể, 362 cá nhân). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã được quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự nỗ lực của người đứng đầu các cấp, các ngành nên chuyển biến tích cực.

Trong năm 2023, toàn tỉnh đã tiếp 2.743 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 215 lượt so với năm 2022. Các ngành, các cấp tiếp nhận 196 đơn (141 khiếu nại, 55 tố cáo), tăng 32 đơn so với năm 2022. Các cấp, các ngành đã giải quyết xong 1.663/1.725 nội dung đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền; còn 62 vụ việc đang giải quyết.

Chất lượng công tác tiếp dân được nâng cao gắn với giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo; nhiều vụ việc được xử lý dứt điểm ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải khẳng định: Công tác dân vận nhà nước, DVCQ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Dân vận chính quyền chính là công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khối chính quyền, bởi đây là những người đầu tiên trực tiếp tiếp xúc với người dân, giải quyết vấn đề với Nhân dân.

Xác định rõ điều đó để có định hướng cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mục tiêu DVCQ sâu sát, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển địa phương nói chung, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong công tác DVCQ nói riêng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp quan tâm, tiếp tục tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cấp, các ngành; phát huy, thực hiện đầy đủ bản chất của công tác dân vận là tạo sự gắn kết, đồng thuận, củng cố mối quan hệ giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng thời, tập trung phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các văn bản của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác DVCQ trong thời kỳ mới; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện công tác dân vận, dân vận khéo gắn với triển khai và thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của các cấp về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

“Đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của người dân trong phát triển kinh tế-xã hội”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm