Khoa học - Công nghệ

Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long vừa ký ban hành công văn số 848/UBND-KGVX yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các hoạt động nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Trước tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền (ransomware) tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động phát triển kinh tế-xã hội. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm nếu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Ảnh: Hà Duy
Người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm nếu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý không bảo đảm an toàn thông tin mạng, lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước; bố trí hạng mục về an toàn thông tin khi xây dựng, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin; bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng. Trường hợp xảy ra sự cố tấn công mạng, phải kịp thời báo cáo sự cố về Sở Thông tin và Truyền thông, Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn sử dụng các nền tảng hỗ trợ bảo đảm an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp; phối hợp với cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thông tin tại các cơ quan, tổ chức nhà nước; xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tăng cường bảo đảm an ninh mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Có thể bạn quan tâm