Sức khỏe

Tạo điều kiện để Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam phát triển và triển khai hiệu quả các hoạt động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tiếp tục phát triển và tham gia vào các chương trình, đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội; triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc làm việc với Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi. Ảnh: VGP

Sau 15 năm thành lập, với tinh thần tự nguyện, tâm huyết và trách nhiệm, Hội đã thực hiện được nhiều việc: thành lập được một số đơn vị trực thuộc, các điểm chăm sóc sức khỏe, các liên chi hội, chi hội, câu lạc bộ tự chăm sóc sức khỏe ở 50 tỉnh, thành phố trên cả nước, cho thấy sức hấp dẫn, khả năng thu hút và đã tạo được sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với các hoạt động Hội.

Hội huy động được nhiều lực lượng, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và các dòng họ cùng tham gia công tác y tế, giáo dục; triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe.

Hội đã tham gia ý kiến về việc triển khai Nghị quyết của Đảng về giáo dục, y tế. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội từ khi thành lập đến nay.

Phương hướng hoạt động của Hội trong những năm tới góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giáo dục, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, nhất là Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ phối hợp, tạo điều kiện để Hội tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của Hội.

Tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các Chương trình, Đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội (ảnh minh họa)

Tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các Chương trình, Đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội (ảnh minh họa)

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm và mong muốn Hội trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có nhiều đóng góp hơn nữa đối với công tác giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Về các kiến nghị của Hội, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xem xét tạo điều kiện để Hội tiếp tục phát triển và tham gia vào các Chương trình, Đề án phù hợp chức năng, thế mạnh của Hội; triển khai các hoạt động giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Hội tiến hành sơ kết chương trình phối hợp giữa Bộ với Hội, đề xuất các giải pháp phối hợp trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học về giáo dục sớm trẻ em từ 0 đến 6 tuổi; tham gia ý kiến trong việc bảo đảm nhân lực y tế học đường.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn, đề xuất Hội tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ký kết với Hội Chương trình hợp tác về sức khỏe môi trường, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn Hội hoàn thiện hồ sơ đề nghị các hình thức khen thưởng phù hợp đối với Hội và các tổ chức, cá nhân trực thuộc Hội theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm