Đô thị

Nhịp sống Đô thị

TP.HCM sửa đổi bảng giá đất, áp dụng từ ngày 1/1/2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì công tác thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Ngày 4/6, Văn phòng UBND TPHCM cho biết vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất tại quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16/1/2020 của UBND TPHCM và kiến nghị dừng xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Theo đó, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì công tác thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2025.

Phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện thống nhất cách thức phân vùng khu vực thẩm định, các vị trí giáp ranh, số lượng đơn vị tư vấn thực hiện và các nội dung khác có liên quan nhằm đảm bảo pháp lý và phù hợp điều kiện thực tế để triển khai thực hiện thuận lợi và hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng và nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục đấu thầu thuê đơn vị tư vấn, bố trí nguồn kinh phí cho công tác thực hiện sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn theo quy định.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 sắp có hiệu lực thi hành.

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở ngành, đơn vị chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 sắp có hiệu lực thi hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian khi triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố và tham mưu, trình UBND TPHCM.

Phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng bảng giá đất theo khoản 1 Điều 159 và khoản 1 Điều 257 Luật Đất đai 2024, nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; tham mưu, trình UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hướng xem xét, giải quyết.

Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tập trung thực hiện các nội dung, công việc liên quan để chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 sắp có hiệu lực thi hành.

Đồng thời, thống nhất thường xuyên họp Ban Chỉ đạo thực hiện dự án xây dựng bảng giá đất để kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về việc dừng xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường thống nhất chủ trương thực hiện theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc dừng xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất theo khoản 4 Điều 6 Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Giao Văn phòng UBND TPHCM phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu điều chỉnh, cập nhật nội dung nêu trên trong Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội tại quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND TPHCM theo quy định.

Có thể bạn quan tâm