Khoa học - Công nghệ

Triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký ban hành công văn số 2859/UBND-KGVX về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nhằm tiếp tục nâng cao tính hiệu quả trong việc triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Chương trình trên địa bàn tỉnh; phối hợp với cơ quan chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình nhằm cung cấp các thông tin thiết yếu về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực viễn thông và về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích nhằm tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn VNPT giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Hà Duy
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn VNPT giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Hà Duy

Các sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị trực thuộc hỗ trợ, chủ động phối hợp với các doanh nghiệp Viễn thông tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung thuộc Chương trình; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách của Chương trình liên quan đến các đối tượng thụ hưởng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

Đối với Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phải tăng cường tuyên truyền về các chính sách của Chương trình để các đối tượng thụ hưởng (hộ nghèo, hộ cận nghèo; các trường học, trạm y tế xã,…) biết và đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích; xây dựng các bản tin, chương trình bằng tiếng Jrai, Bahnar để phổ biến rộng rãi các chính sách của Chương trình này đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, có hình thức thông tin tuyên truyền phù hợp nhằm tăng cường tiếp cận, vận động các đối tượng được hỗ trợ của Chương trình (hộ nghèo, hộ cận nghèo; các trường học, trạm y tế xã,…) đăng ký sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích đảm bảo theo quy định.

Có thể bạn quan tâm