Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Trong nước

Từ ngày 1-9, tăng trợ cấp cho cán bộ phường, xã, thị trấn đã nghỉ việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ ngày 1-9, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc sẽ được tăng mức trợ cấp thêm 7,44% theo Thông tư 4/2017/TT-BNV do Bộ Bội vụ ban hành.
 

Tăng trợ cấp cho cán bộ phường, xã, thị trấn đã nghỉ việc từ ngày 1-9.
Tăng trợ cấp cho cán bộ phường, xã, thị trấn đã nghỉ việc từ ngày 1-9.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-7-2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Cụ thể, việc điều chỉnh sẽ thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,44% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2017.

Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1-7 của cán bộ xã già yếu nghỉ việc (đã làm tròn số theo công thức tính trên) như sau: Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: (1.568.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.846.000 đồng/tháng.

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: (1.512.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.786.000 đồng/tháng. Đối với các chức danh còn lại: (1.388.000 + 150.000) đồng/tháng x 1,0744 = 1.653.000 đồng/tháng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm