Thời sự - Sự kiện

Gia Lai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai các chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Theo đó, Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8-3-2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Người dân nhận khoán và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Păh) phát dọn thực bì để phòng-chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Người dân nhận khoán và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Ly (huyện Chư Păh) phát dọn thực bì để phòng-chống cháy rừng. Ảnh: Nguyễn Diệp

Mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 29/NQ-CP của Chính phủ. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của rừng, từ đó thay đổi hành vi, thói quen trong sinh hoạt, sản xuất, tiêu dùng; tạo động lực cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, đẩy mạnh xã hội hóa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng đa mục đích, đa giá trị trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng và đất quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức, hợp tác, liên kết, chia sẻ lợi ích trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn, huy động các nguồn lực hợp pháp phục vụ phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.

Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua, chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20-1-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tăng cường sinh kế nâng cao tỷ lệ che phủ rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030; đồng thời, góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân sống gần rừng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp gồm: tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững; hoàn thiện cơ chế, chính sách về lâm nghiệp; phát triển kinh tế lâm nghiệp; tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sắp xếp tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lâm nghiệp; sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông-lâm nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và chủ động, nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về lâm nghiệp.

Có thể bạn quan tâm