Thời sự - Bình luận

Kỳ vọng vào thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trong cuộc đối thoại với thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn 26.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất đúng về vai trò của thanh niên và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thủ tướng nêu rõ thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và tinh thần, phát triển trí tuệ, năng động, sáng tạo, luôn mong muốn tự khẳng định mình, là lực lượng có tiềm năng to lớn và sức mạnh lan tỏa. Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn có đóng góp quan trọng cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng cũng khẳng định thanh niên luôn được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, phát huy nhân tố con người trong suốt chiều dài lịch sử Cách mạng Việt Nam. Ngay sau khi thành lập Đảng (3.2.1930), Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn (26.3.1931). Kể từ đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thể hiện xuất sắc vai trò trong việc bảo vệ, xây dựng và giữ gìn đất nước.

Thủ tướng cũng đánh giá trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, thanh niên Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa là lực lượng đông đảo (khoảng 20% dân số), vừa là lực lượng không thể thiếu, có mặt và đóng góp công sức trên tất cả các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Các phong trào "Tuổi trẻ giữ nước", "Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Thanh niên lập nghiệp"… thời gian qua vừa đáp ứng nhu cầu, vừa thể hiện nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong phát biểu của mình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật đã đạt được của thanh niên Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã có những đóng góp quan trọng, tích cực, to lớn vào những thành tựu có ý nghĩa lịch sử của gần 40 năm đổi mới, hội nhập của đất nước.

Có thể nói, sự đánh giá của Thủ tướng là nguồn động viên rất quan trọng đối với Đoàn Thanh niên. Đồng thời cũng thúc đẩy tinh thần hăng hái phấn đấu của thanh niên trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với vị trí quan trọng, với tầm nhìn về tương lai của đất nước, Thủ tướng đã đặt niềm tin vào thanh niên, mong muốn thanh niên đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khi đọc những đánh giá này, tôi rất phấn khởi vì thấy lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm đến thanh niên để giúp họ học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trong hơn 30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đường lối đổi mới kinh tế, xã hội của đất nước, đã khơi dậy được tinh thần sáng tạo và hăng hái của thanh niên. Có thể nói, ngày nay bộ phận thanh niên tiên tiến ngày càng đông lên, rất nhanh chóng khẳng định được vai trò vị trí của mình trong gia đình, cộng đồng và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chính vì lẽ đó, Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng đã đánh giá rất cao, tiếp tục kỳ vọng vào thanh niên trong những thập niên tới và trong tương lai. Thanh niên sẽ nỗ lực hơn nữa, sáng tạo hơn nữa để có thể thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Là người đã tham gia công tác Đoàn suốt mấy thập niên qua và bây giờ vẫn quan tâm đến công tác thanh niên, tôi rất mừng vì những phát biểu của Thủ tướng về thanh niên và Đoàn Thanh niên. Với những đánh giá này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng như cộng đồng thanh niên sẽ tiếp tục tự tin hơn nữa, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu vươn lên, không chỉ để khẳng định mình, mà quan trọng là đóng góp cho đất nước, cho dân tộc; làm giàu và tạo lập được hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm