Thời sự - Bình luận

Tiếp thêm sức mạnh từ thiên sử vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cách đây đúng 70 năm (7-5-1954 - 7-5-2024), quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

.

Du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong ngày 6-5.
Du khách tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong ngày 6-5.

Chiến thắng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”; là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh giành độc lập, tự do. Đó còn là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc” dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; là tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để đi tới và làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ, chúng ta đã huy động sức mạnh của toàn dân tộc, giải quyết thành công và sáng tạo nhiều vấn đề về chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật, với điểm nổi bật là chủ động sáng tạo, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta, không phát huy được ưu thế công sự kiên cố, hỏa lực mạnh, có sức cơ động cao. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa ở châu Á chiến thắng một nước đế quốc phương Tây trong một trận quyết chiến chiến lược. Đó là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” còn là kết tinh tinh thần yêu nước nồng nàn của quần chúng nhân dân, vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân và công an nhân dân. Chiến thắng mà nhiều học giả ví như một trong những trận chiến quan trọng nhất trong lịch sử thế kỷ XX, được ví như là trận Stalingrad của Việt Nam, giáng đòn quyết định, tạo bước ngoặt làm thay đổi cục diện chiến tranh trực tiếp, đưa đến việc ký kết Hiệp định Genève chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Để rồi, tiếp nối Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã viết tiếp bản anh hùng ca chói lọi trong thời đại Hồ Chí Minh với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đã 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tiếp tục khơi dậy niềm tự hào và niềm tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng; nâng cao niềm tự hào, tự tôn dân tộc, ôn lại bài học lịch sử về sức mạnh của chiến tranh nhân dân, ý chí độc lập, tự chủ, tự cường; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hiện nay; góp phần thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ…

Thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục thay đổi nhanh, phức tạp, có nhiều bất ổn, bất định, khó dự báo. Thực tế đó đặt ra nhiều cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, trong đó, khó khăn có phần nhiều hơn trước. Phát huy tinh thần và ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ là nguồn sức mạnh to lớn củng cố niềm tin và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vào sự nghiệp đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Có thể bạn quan tâm