Thời sự - Bình luận

Trong sạch để vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mùa xuân 1930 là hoa, là quả của những ngày tháng gian truân, vất vả trên hành trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm kiếm, lựa chọn con đường cho cách mạng Việt Nam.

Mùa xuân ấy có sự thẩm thấu, kết tinh vị mặn, vị cay của mồ hôi, nước mắt và thăng trầm cảm xúc của lớp thanh niên yêu nước lúc bấy giờ. "Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra", nhưng khi Đảng ra đời thì "màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đêm đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi".

Tới nay, trải qua 94 năm, Đảng ta lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành những thắng lợi vĩ đại. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thực tế sinh động đó là minh chứng hùng hồn về sự vĩ đại của Đảng.

Lịch sử 94 năm của Đảng cũng đã chứng minh rằng xây dựng, chỉnh đốn Đảng là yêu cầu khách quan, cần thực hiện trong mọi giai đoạn, một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực là điều "trước hết" để phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng ta đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng một cách toàn diện, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Công tác phòng, chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua đã được thực hiện một cách quyết liệt, không vùng cấm, không ngoại lệ, trở thành xu thế không thể đảo ngược, với những kết quả nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân dân không bao giờ tha thứ cho hành động của những cán bộ, đảng viên suy thoái đã tham ô, tham nhũng, trục lợi cá nhân bất chấp đạo lý. Đảng cảm thấy đau lòng, ảnh hưởng thanh danh và niềm tin của nhân dân với Đảng suy giảm khi trong Đảng vẫn còn những cán bộ, đảng viên suy thoái. Do vậy, nhân dân chắc chắn ủng hộ công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng. Bởi lẽ, muốn Đảng vững mạnh, tất yếu và trước hết phải làm cho Đảng thực sự trong sạch.

Song để Đảng thực sự trong sạch, tiếp tục là một đảng cầm quyền vững mạnh, bên cạnh chế tài mạnh tay hơn để tẩy trừ cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, điều quan trọng hơn là cần giáo dục từ những đảng viên trẻ mới đứng vào hàng ngũ của Đảng, giúp họ thẩm thấu chữ "biết nhục" khi làm điều sai trái, thẩm thấu rằng "tham ô, tham nhũng là chà đạp nhân phẩm chính mình". Muốn vậy, phải nghiêm túc thực hành nêu gương sáng về lời nói, việc làm, cách đối nhân xử thế của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chi bộ.

Chỉ khi mỗi đảng viên, bất kể ở cương vị nào, thực sự thấm nhuần về trách nhiệm, giữ trọn lời thề khi bước chân vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, biến chất, tham nhũng, tiêu cực thì Đảng mới có thể thực sự trong sạch, thực sự vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm