Đô thị

Không gian sống

Quy định mới về giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê và Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa.

Theo đó, Quyết định này quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại (viết tắt là giá cho thuê nhà ở) trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Đối tượng áp dụng là những người được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26-3-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; khoản 2 Điều 5 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20-6-2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại.

Chung cư Lê Lợi (TP. Pleiku) là nhà ở xã hội đang được Nhà nước cho thuê. Ảnh: Trần Đức

Chung cư Lê Lợi (TP. Pleiku) là nhà ở xã hội đang được Nhà nước cho thuê. Ảnh: Trần Đức

Cụ thể, giá cho thuê nhà ở tại TP. Pleiku (là đô thị loại I, hệ số cấp đô thị K1 = 0,00), được tính như sau: Nhà cấp II ở khu vực nội thành (các phường) có giá từ 18.479 đồng đến 26.564 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thành (các xã) từ 13.859 đồng đến 21.944 đồng/m2/tháng.

Nhà cấp III ở khu vực nội thành từ 17.892 đồng đến 25.720 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thành từ 13.419 đồng đến 21.247 m2/tháng.

Nhà cấp IV ở khu vực nội thành từ 14.281 đồng đến 17.288 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thành từ 11.275 đồng đến 14.281 đồng/m2/tháng.

Nhà không đáp ứng 50% cấp IV ở khu vực nội thành từ 7.139 đồng đến 8.642 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thành từ 5.636 đồng đến 7.139 đồng/m2/tháng.

Tại thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa (đô thị loại IV, hệ số cấp đô thị K1 = - 0,15) giá cho thuê nhà ở được tính như sau: Nhà cấp II ở khu vực nội thị (các phường) có giá từ 15.014 đồng đến 23.099 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thị (các xã) từ 10.395 đồng đến 18.479 đồng/m2/tháng.

Nhà cấp III ở khu vực nội thị từ 14.537 đồng đến 22.365 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thị từ 10.064 đồng đến 17.892 m2/tháng.

Nhà cấp IV ở khu vực nội thị từ 12.026 đồng đến 15.033 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thị từ 9.020 đồng đến 12.026 đồng/m2/tháng.

Nhà không đáp ứng 50% cấp IV ở khu vực nội thị từ 6.012 đồng đến 7.515 đồng/m2/tháng; khu vực ngoại thị từ 4.509 đồng đến 6.012 đồng/m2/tháng.

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-4-2024 và thay thế Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 11-10-2019 của UBND tỉnh quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa; Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 7-4-2020 của UBND tỉnh sửa đổi khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 11-10-2019 của UBND tỉnh về việc quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa.

Xem cụ thể giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP. Pleiku, thị xã An Khê, thị xã Ayun Pa. Tại đây.

Có thể bạn quan tâm