Thời sự - Sự kiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phát động phong trào thi đua năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 17-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua năm 2024 và tuyên dương khen thưởng.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.T
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Tuấn Anh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trịnh Duy Thuân-Bí thư Thành ủy Pleiku. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Siu Hương-Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Bí thư các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng chân trên địa bàn tỉnh; đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, xã hội đặc thù cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Hội nghị được kết nối đến điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham dự hội nghị tại các điểm cầu cấp huyện có: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban Đảng, Hội đoàn thể, các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo một số doanh nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.T
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được trong năm 2023. Trên cơ sở nội dung 5 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động, UBND tỉnh đã cụ thể hóa thành các phong trào thi đua của địa phương, ban hành Kế hoạch, Chỉ thị để triển khai thực hiện. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị phát huy truyền thống yêu nước, chung sức, đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2023); tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17-10-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương cùng với việc Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong điều kiện kinh tế-xã hội gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần thi đua yêu nước, các cấp, ngành, địa phương đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023. Về lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 3,02% so với năm 2022; GRDP bình quân đầu người đạt 59,08 triệu đồng; tổng thu ngân sách năm 2023 đạt 5.575,3 tỷ đồng, đạt 102,6% so với dự toán Trung ương giao, bằng 94,3% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đ.T

Trong lĩnh vực văn hóa-xã hội, các hoạt động dạy và học được triển khai theo kế hoạch với chủ đề năm học 2022-2023 “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”; các nhiệm vụ trọng tâm được toàn ngành thực hiện nghiêm túc, tích cực, đảm bảo đúng tiến độ. Ngành Y tế tiếp tục triển khai kịp thời các biện pháp phòng-chống dịch bệnh theo quy định; thực hiện tốt công tác khám-chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu về y tế-dân số.

Hoạt động du lịch năm 2023 có nhiều khởi sắc, tỉnh tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao, góp phần thu hút đông đảo khách tham quan, du lịch như: chương trình thời trang thổ cẩm “Gia Lai ơi”, sự kiện Tuần Văn hoá-Du lịch Gia Lai và Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên; tổ chức thành công 16 giải thể thao cấp tỉnh; đăng cai tổ chức 6 giải thể thao toàn quốc. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định. Triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm thực hiện; thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát động phong trào thi đua. Ảnh: Đ.T
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát động phong trào thi đua. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long-Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị: Công tác thi đua, khen thưởng phải tiếp tục đổi mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua-khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Tiếp tục tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2024 gắn với thực hiện 4 chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch số 1319/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Các cấp, ngành, địa phương thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao; thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đề cao vai trò người đứng đầu trong việc phát hiện tập thể, cá nhân có thành tích để khen thưởng, khi khen thưởng ưu tiên sử dụng hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền. Việc đề nghị các hình thức khen thưởng cao hơn phải được xem xét kỹ lưỡng thành tích và đối tượng được chọn, đề nghị khen thưởng phải thực sự có tính tiên phong dẫn đầu phong trào thi đua, tiêu biểu của ngành, đơn vị, địa phương, xứng đáng được biểu dương kịp thời và nêu gương để xã hội học tập. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra năm 2024 là rất lớn; vì vậy các cấp, ngành, địa phương cần phát huy truyền thống thi đua yêu nước với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, đoàn kết, quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo, tập trung huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả giai đoạn 2021-2025. Đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị phải xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đ.T
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Đ.T

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 gắn với nội dung lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2024); 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024). Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 gắn với việc thực hiện đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. UBND thành phố Pleiku phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 gắn với đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2024 và thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”. UBND huyện Kông Chro phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua năm 2024 gắn với phong trào thi đua “Giảm nghèo bền vững” và “Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Dịp này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao 1 Huân chương Lao động hạng nhì, 5 Huân chương Lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân. Trong đó, ông Phạm Tỵ-Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh-cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) được nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Hội Đông y tỉnh Gia Lai, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai), ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương, ông Nguyễn Ngọc Ngô-Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện được nhận Huân chương Lao động hạng ba.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đã trao danh hiệu Nhà giáo Ưu tú cho 3 cá nhân: bà Quách Thị Ngọc Huế-giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đăk Yă (huyện Mang Yang), bà Trần Thị Hoài Nam-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (huyện Chư Sê), bà Phạm Thị Phương-giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành (huyện Chư Sê).

Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Đ.T
Thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao cờ thi đua của Chính phủ cho đại diện Trường THPT chuyên Hùng Vương. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, 4 tập thể được nhận cờ thi đua của Chính phủ vì đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2022-2023 của tỉnh Gia Lai; 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm