Chính trị

Tin tức

Xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. 
Tham dự hội nghị có lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, cấp ủy địa phương trực thuộc Tỉnh ủy. 
Trong năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã tập trung phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp về nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng ở địa phương theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khoá XII) tiếp tục được triển khai theo đúng quy định. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh được sắp xếp, tinh giản đầu mối gọn nhẹ, phù hợp, hiệu quả.
Công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức đại hội Đảng các cấp được triển khai nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra, tập trung được trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác nhân sự đại hội các cấp có nhiều đổi mới, phát huy được tính dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Công tác điều động, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trước, trong và sau đại hội được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. 
8-1 Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021-ảnh Phương Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh xác định chủ động bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tham mưu cấp ủy thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp tăng cường công tác xây dựng, củng cố các loại hình tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
8-1 Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị-ảnh Phương Linh
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Linh
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2021 cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Nắm lại tình hình tư tưởng cán bộ các cấp sau đại hội. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế theo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần tham mưu cho cấp ủy thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên và thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy. Nắm vững tình hình chính trị nội bộ và vấn đề lịch sử chính trị nội bộ. Phát hiện, giới thiệu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cấp ủy. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch...
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng nhấn mạnh, trong quý I-2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải thực hiện tốt việc tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong hệ thống chính trị của tỉnh (một trong bốn chương trình trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là chương trình dài hơi, phải xây dựng đề án cụ thể, có nguồn lực để tổ chức thực hiện. 
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm