Chính trị

Tin tức

Xây dựng Đảng

Khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Ngày 29-6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao; kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và báo cáo kết quả xác nhận 71 vị đại biểu đã trúng cử trong cuộc bầu cử ngày 23-5-2021 đủ tư cách làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).

 Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (bìa phải)-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Châu Ngọc Tuấn (bìa phải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI) tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XII. Ảnh: Đức Thụy


Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã lựa chọn và bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu trưởng ban, phó trưởng các ban của HĐND tỉnh; thông qua số lượng ủy viên các ban của HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND và các Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh. Việc tiến hành bầu cử các chức danh trên được tiến hành dân chủ, đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật với số phiếu bầu tập trung, đạt tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các đồng chí được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của tỉnh. Đây là những quyết định rất quan trọng, có ý nghĩa xuyên suốt cả nhiệm kỳ tổ chức, hoạt động của HĐND và UBND tỉnh. Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh khóa XII đã quyết định thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh và xem xét, thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng, các vị đại biểu được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ sẽ đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, năng lực của mình; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức; gương mẫu trong cuộc sống và công tác; sâu sát với địa phương và cơ sở, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp nhân dân; linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021) không tái cử trong nhiệm kỳ này đối với sự phát triển của tỉnh nhà nói chung và đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng trên cương vị là đại biểu HĐND tỉnh. Hy vọng các đồng chí tiếp tục theo dõi, góp ý, truyền đạt kinh nghiệm đã tích lũy cho HĐND tỉnh khóa mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, hoàn thành trọng trách được Nhân dân giao phó.

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã có sự khởi đầu tốt đẹp; đây chính là cơ sở vững chắc và là tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo trong nhiệm kỳ đến, tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động tiêu cực kéo dài của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và thách thức trong việc hội nhập, tìm kiếm, khai thác, tạo động lực mới cho sự phát triển. Vì vậy, hơn lúc nào hết, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian đến là hết sức quan trọng.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của HĐND các cấp là “Phát huy vai trò, trách nhiệm và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”; để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc và tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nhanh chóng ổn định về tổ chức, hoạt động. Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND sớm ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Chú trọng xây dựng, hoàn thiện các cơ chế giám sát, chất vấn của HĐND; đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri, của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri và xã hội quan tâm.

Ba là, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương nâng cao vai trò chỉ đạo, quản lý, điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; rà soát, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình mới. Lưu ý, việc đề xuất xem xét thông qua các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách của tỉnh phải xuất phát từ thực tiễn và bám sát các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Bốn là, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, nhất là quan hệ phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam-Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát huy vai trò quan trọng của MTTQ các cấp trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chung.

 Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Đức Thụy


Năm là, ngay sau kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XII và động viên Nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, trên cương vị công tác của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh, nhất là những đại biểu lần đầu tham gia HĐND cần tích cực, chủ động nghiên cứu Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và được sửa đổi, bổ sung năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; phát huy tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri, thường xuyên liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cử tri, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến của cử tri, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, thật sự là cầu nối giữa cử tri với chính quyền, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới.    

Thành công của cuộc bầu cử và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh là khởi đầu tốt đẹp cho một nhiệm kỳ mới. Cử tri và Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn vào mỗi chúng ta. Vì vậy, mỗi đồng chí trong HĐND, UBND các cấp càng phải nỗ lực, quyết tâm, hành động cụ thể, có hiệu quả, nói đi đôi với làm từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu và kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục trong cả chặng đường 5 năm (2021-2026) vì một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả để làm nên một nhiệm kỳ mới thành công, giữ trọn niềm tin với cử tri và Nhân dân.

 

------------------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt

 

Có thể bạn quan tâm