Chính trị

Tin tức

Xây dựng Đảng

Toàn văn bài phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Sáng 28-9, đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trần Quốc Vượng-Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Thưa Đoàn Chủ tịch,


Thưa các đồng chí đại biểu,


Thưa Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng và phấn khởi cùng với các đồng chí lãnh đạo cơ quan Trung ương về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi xin gửi đến các đại biểu Đại hội, các vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai lời thăm hỏi thân tình, lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các đồng chí,

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tiềm năng, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đưa tỉnh Gia Lai từng bước vươn lên, đạt và vượt nhiều chi tiêu chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Nổi bật là:

Kinh tế tăng trưởng khá cao, bình quân 7,83%/năm; quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng hơn 1,6 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp đạt kết quả tích cực; từng bước hoàn thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hình thành liên kết từ sản xuất với tiêu thụ. Đã tập trung thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ và phát triển rừng, nhất là trồng rừng đạt gấp 6,3 lần so với chỉ tiêu đại hội và giữ được tỷ lệ che phủ rừng 46,7%. Gia Lai là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất ở Tây Nguyên.

Sản xuất công nghiệp được thúc đẩy phát triển theo nhóm, chuỗi sản phẩm, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo. Thị trường hàng hóa ổn định, bảo đảm nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân cả ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Du lịch có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, viễn thông, công nghệ thông tin và hạ tầng đô thị, nông thôn có tiến bộ. Diện mạo tỉnh Gia Lai từ nông thôn đến đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc khác xưa.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào, lấy người dân là chủ thể và đem lại kết quả tích cực. Đến nay đã có 81 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra, một số đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đáng quan tâm là tỉnh đã chủ động thực hiện chủ trương hỗ trợ các thôn, làng vùng dân tộc thiểu số và biên giới xây dựng nông thôn mới và đến nay đã có 84 làng đạt chuẩn, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện hơn xưa.

Cùng với phát triển kinh tế, Gia Lai đã quan tâm chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Nổi bật là tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% đầu nhiệm kỳ nay đã giảm xuống còn 4,5%. Đã có nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể về giải quyết đất đai, tổ chức sản xuất, từng bước tạo sinh kế bền vững cho đồng bào, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số từ hơn 40% xuống còn 6,25%. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật được quan tâm, nhất là các thành tích về y tế. Chúng tôi nêu một số con số rất đáng quan tâm: 92% xã có bác sĩ, trên 90% xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 91,05%. Với tỉnh Gia Lai là tỉnh còn nhiều khó khăn, chúng ta đã chú trọng chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và đạt kết quả như nêu trên là rất trân trọng.

Công tác quốc phòng-an ninh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, phát huy lòng yêu nước và giá trị tốt đẹp của cộng đồng các tôn giáo, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại với các tỉnh của Campuchia giáp biên giới gắn với bảo vệ an ninh biên giới.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Gia Lai đã nghiêm túc triển khai chủ trương của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đạt kết quả tích cực. Ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có tiến bộ rõ rệt, sát cơ sở, gắn bó với nhân dân hơn. Đấu tranh ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyến hóa" trong nội bộ có chuyển biến tích cực. Tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công ngày càng tinh gọn. Hoạt động của chính quyền hiệu lực, hiệu quả hơn, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức tự hào, thể hiện tinh thần nỗ lực vươn lên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, chúng ta đã vượt qua khó khăn, thách thức, làm đổi thay tỉnh nhà tươi đẹp hơn; tạo tiền đề, niềm tin để Gia Lai quyết tâm phấn đấu, đi lên đạt thành tựu cao hơn trong thời gian tới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt đuợc trong nhiệm kỳ qua.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Đó là:

Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa có bước phát triển đột phá. Thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp so với bình quân chung của cả nước. Sản xuất nông nghiệp cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, phát triển theo chiều rộng, chưa có nhiều tiến bộ rõ về hình thành các chuỗi giá trị. Quản lý, bảo vệ rừng còn bất cập. Chưa có quyết sách, cơ chế phù hợp để thúc đẩy công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch phát triển. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Một bộ phận người dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng căn cứ kháng chiến, đời sống còn khó khăn.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng vẫn chưa cao. Vẫn còn tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu, nói chưa đi đôi với làm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chậm đổi mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, nhất là hoạt động về giám sát, phản biện xã hội.

Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, đánh giá sâu hơn, phân tích kỹ nguyên nhân để tìm giải pháp khắc phục tốt nhất.

Thưa Đại hội


Thưa các đồng chí,

Thời gian tới, tình hình chính trị, kinh tế của thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng và khó lường. Dịch bệnh (đại dịch Covid-19), thiên tai, biến đổi khí hậu và những thách thức an ninh phi truyền thống tác động mạnh mẽ đến nước ta nói chung và tỉnh Gia Lai của chúng ta nói riêng.


Trên cơ sở dự báo tình hình và thực tiễn phát triển của đất nước, của địa phương, Đại hội cần bám sát các quan điểm, định hướng lớn của Trung ương, vận dụng đúng đắn vào điều kiện đặc thù của tỉnh nhà, thảo luận và quyết định chủ trương, quan điểm, định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai trong 5 năm, 10 năm tới đây.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Tôi cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng thời nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội lưu tâm thảo luận, xem xét:

Một là, Gia Lai có vị trí chiến lược ở Tây Nguyên, có nhiều tiềm năng, lợi thế; là vị trí trung chuyển trên hành lang Đông Tây, có các tuyến quốc lộ trọng yếu kết nối liên vùng, có sân bay, cửa khẩu quốc tế. Là tỉnh có diện tích lớn thứ hai của cả nước, điều kiện về đất đai, khí hậu thuận lợi; dân số khá đông, đồng bào các dân tộc có bề dày truyền thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Đây là những điều kiện thuận lợi để Gia Lai phát triển. Với vị trí, lợi thế của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nếp nghĩ, cách làm; có ý chí, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và sức sáng tạo của nhân dân các dân tộc trên cơ sở đầu tư phát triển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Phấn đấu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, giàu bản sắc, người dân có thu nhập và mức sống ngang bằng với bình quân chung cả nước; đến năm 2030 trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên.

Hai là, Gia Lai có diện tích rộng, đất đai, khí hậu thuận lợi. Do vậy, cần tiếp tục xác định nông nghiệp là thế mạnh, phát triển nông nghiệp là nền tảng quan trọng để phát triển tỉnh nhà. Đầu tư nghiên cứu cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho các vùng sinh thái đặc thù; xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, an toàn (cả về an toàn thực phẩm và an toàn sinh học), thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến sâu. Khuyến khích, hỗ trợ và thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp, công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm chủ lực, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có lợi thế cạnh tranh cao. Chú ý xây dựng các thương hiệu sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, bảo vệ thật tốt môi trường sinh thái. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên rừng, tài nguyên nước và đất đai, nhất là đất đai có nguồn gốc nông-lâm trường. Tăng cường bảo vệ, phát triển rừng, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên trên 50%. Cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà trước mắt là giữ rừng, bảo đảm tái sinh rừng, phục hồi nhanh hệ sinh thái rừng bền vững, trong đó có hệ sinh thái rừng đặc trưng Kon Hà Nừng. Việc bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ rừng không chỉ là bảo vệ cuộc sống của đồng bào trong tỉnh mà còn góp phần quan trọng bảo vệ an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Ba là, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng và nội tỉnh; hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng khu/cụm công nghiệp. Tập trung phát triển năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến nông-lâm sản. Khuyến khích đầu tư và mở rộng liên kết phát triển du lịch để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Gia Lai đầu tư những dự án lớn, thực sự là động lực cho sự phát triển của tỉnh. Thúc đẩy giao lưu quốc tế với các nước láng giềng: Campuchia, Lào và các nước tiểu vùng Sông Mê Kông và phát huy vai trò Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Bốn là, để phát triển tỉnh nhà nhanh và bền vững, cần chú ý nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; khai thác, sử dụng hợp lý, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và tạo quỹ đất phục vụ xây dựng kết cầu hạ tầng đô thị và nông thôn. Chủ động thúc đẩy liên kết với các địa phương trong và ngoài vùng Tây Nguyên; khai thác có hiệu quả đường Hồ Chí Minh và đường Trường Sơn Đông và các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ huyết mạch để phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, quản lý xã hội và xây dựng đô thị thông minh.

Năm là, trong quá trình phát triển đi lên, Gia Lai cần thấm nhuần sâu sắc thực hiện tốt hơn nữa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Chúng ta có Quảng trường Đại Đoàn Kết và Tượng Bác Hồ, đây là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chúng ta phải thường xuyên chú trọng củng cố, tăng cường đại đoàn kết các dân tộc anh em. Sự ổn định, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cùng với việc bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc Tây Nguyên là một nhân tố cực kỳ quan trọng bảo đảm sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà và cũng là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Ảnh: Quang Tấn
Một góc TP. Pleiku hôm nay. Ảnh: Quang Tấn


Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, trước hết là đồng bào các dân tộc thiểu số. Tập trung thực hiện thật tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức lại sản xuất, phát triển ngành nghề phi nông nghiệp: dành một nguồn kinh phí thỏa đáng để giải quyết đất ở, đất sản xuất, việc làm cho thanh niên các dân tộc thiểu số; phấn đấu giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáu là, Gia Lai là địa bàn chiến lược, cần phải chú trọng tăng cường bảo đảm quốc phòng-an ninh. Cấp ủy, tổ chức Đảng và hệ thống chính trị các cấp phải bám sát cơ sở, sát dân, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bảo đảm trong mọi hoàn cảnh, trong mọi tình huống không để bị động, bất ngờ.

Bảy là, cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở, trước hết là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng-chống tham nhũng, lãng phí.

Cần có chương trình, kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ trẻ, cán bộ nữ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đây là nhiệm vụ then chốt, góp phần quyết định thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh. Rất mong các đồng chí làm thật tốt nhiệm vụ này.

Thưa Đại hội


Thưa các đồng chí,

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét, phê duyệt phương án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị trình Đại hội. Đề nghị mỗi đồng chí chúng ta đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vì sự nghiệp cách mạng chung, vì sự phát triển của Đảng bộ và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành mới gồm các đồng chí đủ tiêu chuẩn, đủ đức, đủ tài, năng lực, uy tín và là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ.

Đề nghị Đại hội thực hiện tốt nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và cơ cấu Trung ương quy định, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thưa Đại hội,


Theo các đồng chí,

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, nơi hội tụ bản sắc văn hóa Tây Nguyên, nhân dân ta kiên cường, anh dũng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và thời gian qua, Đảng bộ, đồng bào các dân tộc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần cùng cả nước đạt những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, ý chí, nghị lực của mình và những thành tựu đã đạt được, xây dựng Gia Lai thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa Tây Nguyên, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI thành công tốt đẹp.


Xin trân trọng cảm ơn.
 

Có thể bạn quan tâm