Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Gia Lai

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai” là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
Nhận diện khó khăn, vướng mắc
Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Xây dựng NTM được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sau 10 năm triển khai, phong trào xây dựng NTM lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh, được cả hệ thống chính trị và đông đảo người dân nhiệt liệt hưởng ứng, tích cực tham gia. Thông qua chương trình, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Các chương trình, đề án, mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả. Kết quả đạt được nói trên có vai trò quan trọng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự nỗ lực các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là việc nghiên cứu các văn bản của Trung ương để vận dụng cụ thể, sáng tạo, phù hợp với đặc thù về xây dựng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuy nhiên, quá trình xây dựng NTM trong thời gian qua chưa đồng đều, chưa thực sự bền vững, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện xây dựng NTM trong toàn tỉnh sau 10 năm triển khai, hội thảo còn nhằm rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp tốt nhất để nhanh chóng khắc phục khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng NTM bền vững trong thời gian tiếp theo, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phan Lài
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Phan Lài
Tại hội thảo, đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về tình hình triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.
Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, đến nay, toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn NTM; thị xã Ayun Pa, An Khê và TP. Pleiku đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đến năm 2021, toàn tỉnh có 118 thôn, làng được công nhận đạt chuẩn NTM; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, không xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đặc biệt, quá trình thực hiện luôn tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Tuy vậy, công tác xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: địa bàn xây dựng NTM rộng, dân cư vùng nông thôn phân tán, xuất phát điểm thấp, người dân còn nghèo, trình độ sản xuất nông nghiệp lạc hậu; việc thực hiện liên kết sản xuất chưa tốt, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh sản xuất nông nghiệp; bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 bổ sung nhiều chỉ tiêu mới và yêu cầu mức đạt chuẩn cao hơn; các địa phương còn khó khăn, lúng túng trong triển khai thực hiện…
Tại hội thảo, đại diện các địa phương cũng đã báo cáo về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn và những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác xây dựng NTM. Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong thông tin: “Sản xuất nông nghiệp của huyện có quy mô nhỏ, nền nông nghiệp phụ thuộc vào các loại cây trồng ngắn ngày, giá trị kinh tế thấp. Nguồn lực đầu tư từ ngân sách phân bổ còn dàn trải. Khả năng huy động nguồn lực trong dân thấp vì đời sống còn gặp khó khăn. Do số lượng công trình kênh mương trên địa bàn huyện lớn, nguồn vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi còn hạn chế nên chưa đáp ứng yêu cầu nâng cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng-chống thiên tai”.
Còn Bí thư Đảng ủy xã An Thành (huyện Đak Pơ) Hồ Huy Dũng thì cho rằng: “Nguyên nhân địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình xây dựng NTM là do tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 71%, đời sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Địa hình đồi dốc, đất đai nghèo dinh dưỡng, không có công trình thủy lợi nên sản xuất nông nghiệp chậm phát triển. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, chưa phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Trong phát triển sản xuất, số mô hình ứng dụng công nghệ có hiệu quả cao chưa nhiều, chưa hình thành được vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn. Công tác sử dụng lao động tại chỗ, tạo việc làm cho lao động sau đào tạo nghề vẫn là vấn đề khó của địa phương”.
Đề xuất nhiều giải pháp
Trên cơ sở nhận diện khó khăn, thách thức, các đại biểu đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM trong thời gian tới. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tống Thới Mốc cho biết: Muốn xây dựng NTM bền vững cần 4 yếu tố: nhận thức đúng và đầy đủ; nguồn lực; hành động quyết liệt; phương thức, cách làm phù hợp với từng địa phương. Trong đó, vấn đề nâng cao nhận thức cộng đồng là quan trọng nhất. Thời gian qua, với vai trò là cơ quan tham mưu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân. “Thời gian tới, cần tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nắm vững phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”; bám sát định hướng, chỉ đạo của cấp ủy và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức, triển khai các hoạt động tuyên truyền hiệu quả. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc làm hiệu quả trong xây dựng NTM để tạo sự lan tỏa sâu rộng. Quan tâm đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đặc biệt là những cộng tác viên dư luận xã hội để thường xuyên bám sát địa bàn, nắm bắt kịp thời những khó khăn nhằm tham mưu, đề xuất phù hợp, thúc đẩy việc triển khai xây dựng NTM tốt hơn”-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề xuất.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội thảo khoa học “Giải pháp xây dựng nông thôn mới bền vững ở tỉnh Gia Lai”. Ảnh: Phan Lài
Đề cập đến vai trò của hệ thống chính trị trong xây dựng NTM, Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh nêu rõ: “Trong quá trình xây dựng NTM, cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; phải xây dựng, ban hành nghị quyết, chuyên đề riêng, không chỉ đạo chung chung. Tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng việc triển khai xây dựng NTM ở cơ sở. Hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Giúp người dân học những cái hay, nâng cao đời sống cho người dân tộc thiểu số với tinh thần “hòa nhập chứ không hòa tan”. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng người dân tham gia các lớp đào tạo nghề phù hợp với địa phương. Thành lập các tổ, đội nhóm để liên kết phát triển sản xuất kinh doanh”.
Nhiều đại biểu cũng cho rằng cần có cơ chế, chính sách, sự linh hoạt cho mỗi địa phương trong thực hiện chương trình xây dựng NTM; phát huy đầy đủ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP... Các giải pháp phải được thực hiện đồng bộ, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
Kết luận hội thảo, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 66 tham luận của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Các tham luận đã khai thác những góc độ khác nhau trong xây dựng NTM. Mỗi tham luận là một công trình được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, đúc kết từ lý luận đến việc triển khai trong thực tiễn. Các tham luận, ý kiến tại hội thảo góp phần làm rõ hơn những khó khăn, bất cập và đề xuất, kiến nghị những biện pháp cụ thể để xây dựng NTM theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Việc thảo luận nghiêm túc cùng những đóng góp ý nghĩa của các đại biểu đã làm sáng tỏ những vấn đề: tiếp tục khẳng định quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM. Chứng minh nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 3 thành tố có mối quan hệ mật thiết gắn bó không thể tách rời, có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những ý kiến đóng góp quan trọng, thiết thực tại hội thảo là kết quả được tổng kết từ thực tiễn trong quá trình xây dựng NTM; là cơ sở để các địa phương tiếp tục quá trình xây dựng NTM bền vững, từng bước xây dựng NTM nâng cao trong thời gian đến.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm