Phim Việt thêm nhiều ưu đãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh và được áp dụng từ 1.1.2023. 

Cảnh phim truyền hình “Dưới bóng cây hạnh phúc” sẽ phát sóng trên VTV1 tháng 1.2023. Ảnh do VFC cung cấp
Cảnh phim truyền hình “Dưới bóng cây hạnh phúc” sẽ phát sóng trên VTV1 tháng 1.2023. Ảnh do VFC cung cấp
Phim Việt chiếu rạp được ưu tiên giờ vàng
Theo đó ở chương II Quy định cụ thể ở điều 7 về “Sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước” có quy định:  Đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài lịch sử, cách mạng, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc, trẻ em, vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam thực hiện phương thức giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng.
Đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình sẽ có hai phương thức. Một là giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với các phim phục vụ nhiệm vụ chính trị có các mảng đề tài giống như các phim tài liệu, khoa học và hoạt hình kể trên; và thứ hai là thực hiện phương thức đấu thầu đối với các dự án sản xuất phim theo kế hoạch phục vụ nhiệm vụ chính trị về đề tài bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.
Ở điều 9 về Tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam có quy định: Phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Tỉ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình sau: Giai đoạn 1: Từ ngày 1.1.2023 đến hết ngày 31.12.2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm. Giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2026 bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.
Ưu đãi cho người xem và tăng thời lượng chiếu phim Việt trên truyền hình
Chương II điều 10 về miễn, giảm giá vé cho người xem. Theo đó, người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.
Điều 11 về tỉ lệ thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với phim nước ngoài, khung giờ phát sóng phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ phát sóng phim cho trẻ em trên các kênh có phát phim trên kênh truyền hình trong nước.
Theo đó, phim Việt Nam được phát sóng trên các kênh truyền hình trong nước phải được: Tăng thời lượng chiếu vào các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. Chiếu theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại. Phim Việt Nam được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim Việt Nam trên các kênh truyền hình được thực hiện theo lộ trình sau: Giai đoạn 1: Từ ngày 1.1.2023 đến hết ngày 31.12.2025, bảo đảm đạt ít nhất 15% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình; Giai đoạn 2: Từ ngày 1.1.2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% thời lượng phát sóng phim Việt Nam so với tổng thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước, loại trừ dịch vụ truyền hình theo yêu cầu trên không gian mạng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình.
Phim cho trẻ em được ưu tiên phát sóng vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Thời lượng phát sóng phim cho trẻ em dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so vói tống số thời lượng phát sóng phim trên các kênh truyền hình trong nước.
Rõ ràng, phim Việt năm 2023 được tăng thêm thời lượng, ưu tiên về thời gian và có những đối tượng người xem được ưu đãi cụ thể. Một điều cần lưu ý là giờ đây sự phân biệt giữa phim truyện điện ảnh và phim truyện truyền hình cũng không rạch ròi như trước mà gọi chung là phim Việt, chỉ có là phổ biến trên nền tảng nào, chiếu rạp hay phát sóng trên kênh truyền hình. Phần còn lại thuộc về khả năng của các nhà làm phim Việt có cho ra đời được nhiều tác phẩm xuất sắc hay không mà thôi.
Theo Việt Văn (LĐO)

https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/phim-viet-them-nhieu-uu-dai-1134913.ldo

Có thể bạn quan tâm