Cuộc thi viết về chủ đề ’Pleiku-Cao nguyên xanh vì sức khỏe’