Emagazine

Multimedia

Emagazine

E-magazine Cao điểm 100 ngày đêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thực hiện “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), DVC” năm 2023, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tỷ lệ công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC đạt 13,2% (các phần mềm giải quyết TTHC do Bộ GT-VT cung cấp hiện nay chưa đồng bộ được dữ liệu trên Cổng DVC của tỉnh); tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 92,12% (7,88% hồ sơ chưa đến hạn); tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 40,3%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 67,37%; mức độ hài lòng đạt 100%. Đây là cơ quan duy nhất trong tỉnh có tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 67,37%.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng DVC trực tuyến, năm 2023, Sở GT-VT triển khai thanh toán phí, lệ phí giải quyết hồ sơ TTHC bằng hình thức quét mã QR và chuyển khoản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở GT-VT cũng đã thành lập “Tổ triển khai thực hiện DVC trực tiếp toàn trình đổi giấy phép lái xe trên Cổng DVC quốc gia” để tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bưu điện tỉnh triển khai hướng dẫn, hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện thanh toán trực tuyến.

Đặc biệt, Sở GT-VT có sự đột phá trong thực hiện thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe. Theo đó, Sở phối hợp với Trung tâm Giám định y khoa tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ đổi giấy phép lái xe trực tuyến khi đến khám sức khỏe. Để khuyến khích người dân, Sở GT-VT thực hiện giảm phí, lệ phí từ 135 ngàn đồng/lần cấp xuống còn 115 ngàn đồng/lần đối với hồ sơ đổi giấy phép lái xe nộp theo hình thức trực tuyến, áp dụng từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-12-2025.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng DVC”, ngày 21-3, Sở GT-VT đã ban hành Kế hoạch số 696/KH-SGTVT để triển khai chiến dịch với những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Việc triển khai chiến dịch được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 22-3 đến 1-5; giai đoạn 2 từ ngày 2-5 đến 30-6. Trong giai đoạn 1, Sở phấn đấu tỷ lệ công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC đạt 100%; tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 100%; tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 72,37%; mức độ hài lòng đạt 100%. Giai đoạn 2, Sở phấn đấu nâng tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 60%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 77,37%.

Năm 2023, huyện Ia Grai đạt 55,51 điểm, xếp vị trí thứ 9/17 huyện, thị xã, thành phố trong thực hiện “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC” trên Cổng DVC quốc gia. Cụ thể, tỷ lệ công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC của huyện đạt 90,1%; tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 81,6%; tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 0,3%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 0%; mức độ hài lòng đạt 96,8%; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 21,1%.

Mới đây, UBND huyện Ia Grai đã ban hành kế hoạch triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng DVC” theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Huyện phấn đấu đạt 100% các chỉ tiêu: công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; mức độ hài lòng. Đối với 2 chỉ tiêu: tỷ lệ DVC trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến, trong trường hợp kết quả thực hiện nhỏ hơn chỉ tiêu của Trung ương quy định năm 2024 thì giao chỉ tiêu cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương bằng chỉ tiêu của Trung ương quy định năm 2024 và tăng thêm 10%. Trường hợp kết quả thực hiện chỉ tiêu liên quan năm 2023 bằng hoặc lớn hơn chỉ tiêu của Trung ương quy định năm 2024 thì giao chỉ tiêu bằng kết quả đạt được trong năm 2023 của cơ quan, đơn vị, địa phương đó nhưng không nhỏ hơn chỉ tiêu của Trung ương quy định năm 2024 và tăng thêm 10%.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng DVC, các cơ quan hành chính nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn không ngừng đẩy mạnh số hóa việc giải quyết hồ sơ TTHC; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng DVC trực tuyến. Tuy nhiên, thực tế triển khai vẫn còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc.

Ủy ban nhân dân xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) là một trong những đơn vị còn gặp khó khăn trong việc triển khai DVC trực tuyến. Theo kết quả số liệu “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC” trên Cổng DVC quốc gia, trong năm 2023, kết quả thực hiện các chỉ tiêu của UBND xã Ia Pnôn như sau: tỷ lệ công khai minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC đạt 98,8%; tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 92,98%; tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 0,5%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 0%; mức độ hài lòng đạt 100%; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 20,2%.

Công tác cải cách hành chính trong thời gian qua luôn được cấp ủy, chính quyền xã Ia Pnôn đặc biệt quan tâm. Cơ sở vật chất cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã được đầu tư khá tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã được đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên nên việc giải quyết hồ sơ, TTHC bảo đảm nhanh chóng. Song, với gần 90% dân số là người dân tộc thiểu số nên việc nhận thức về hiệu quả, tiện ích của DVC trực tuyến còn hạn chế. Bên cạnh đó, điện thoại di động, mạng internet của người dân chưa đáp ứng được việc truy cập, giao dịch trực tuyến.

Theo kết quả số liệu “Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, DVC” trên Cổng DVC quốc gia năm 2023, tỉnh Gia Lai đạt 53,13 điểm, xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 4/5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Trong đó, tỷ lệ công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC đạt 55,9%; tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC đạt 88,67%; tỷ lệ DVC trực tuyến đạt 7%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 0,98%; mức độ hài lòng đạt 98,4%; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 20,2%.

Để chiến dịch triển khai đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo tiến độ 50 ngày, 100 ngày và duy trì thời gian tiếp theo, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu như: tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; tỷ lệ thanh toán trực tuyến. Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định việc thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng DVC trực tuyến là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu, là yếu tố quyết định trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Chiến dịch hướng đến mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp DVC trực tuyến, nhất là đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà tỉnh thực hiện chưa đạt yêu cầu hoặc còn thấp so với quy định; tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc sử dụng DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc chiến dịch.

Có thể bạn quan tâm